เช็กเงื่อนไข "หวยเกษียณ" เล่นยังไง ใครซื้อได้ เงินรางวัลสูงสุดเท่าไหร่

เช็กเงื่อนไข "หวยเกษียณ" เล่นยังไง ใครซื้อได้ เงินรางวัลสูงสุดเท่าไหร่
  • 09 มิถุนายน 2567
  • 78 VIEW

"สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ" หรือ "สลากเกษียณ" หรือเรียกแบบไม่ทางการว่า "หวยเกษียณ" เป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะการชอบเสี่ยงดวงเป็นแรงจูงใจในการเก็บออม โดยจะมีการออกรางวัลทุกสัปดาห์ ส่วนสลากที่ไม่ถูกรางวัลจะเก็บสะสมเป็น เงินออม และสามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนเกษียณ (อายุ 60 ปี) โดยนโยบายนี้อยู่ระหว่างขัดเกลารายละเอียด ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (6 เดือน-1 ปี)


ประเภทของ สลากเกษียณ

เป็น สลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท กำหนดให้ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาท เปิดให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น กอช.


กลุ่มเป้าหมายหลักที่สามารถซื้อได้

สมาชิก กอช. 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 

แรงงานนอกระบบ 

โดยอาจะมีกลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลัง


สามารถซื้อ สลากเกษียณ ได้ทุกวัน ออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น.

เงินรางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล 

รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล


ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันที ส่วนเงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชี กอช. ของผู้ซื้อสลากฯ แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม  กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว และเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ 60 ปี จะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้ 


cr . komchadluek