ผลออกรางวัลสลากออมสิน พิเศษ 5 ปี
งวด รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลข 3 ตัวหน้า รางวัลเลข 3 ตัวหลัง
search
01 ตุลาคม 2564
6
3
2
1
3
3
56
874
309
639
932
search
01 กันยายน 2564
9
7
1
7
1
7
84
666
753
034
980
search
01 สิงหาคม 2564
4
2
0
0
8
0
89
578
934
002
268
search
01 กรกฎาคม 2564
5
9
3
6
2
3
59
074
516
469
513
search
01 มิถุนายน 2564
9
1
9
4
7
2
60
372
162
155
663
search
02 พฤษภาคม 2564
9
9
8
1
9
1
26
428
297
991
007
search
01 เมษายน 2564
6
3
6
6
9
5
04
179
802
689
218
search
01 มีนาคม 2564
4
3
2
7
9
6
11
703
452
618
498
search
01 กุมภาพันธ์ 2564
5
6
4
8
8
7
71
240
593
813
898
search
30 ธันวาคม 2563
2
7
3
0
3
9
69
212
105
057
904